állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pécsi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola
Informatikus-rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus-rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Baranya megye, 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben informatikai eszközök, belső hálózat karbantartása, felügyelete. Weboldal kezelése, frissítése. Informatikai segítségnyújtás a pedagógus kollégák részére.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Felsőfokú képesítés,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • cselekvőképesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okmányok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Varga Éva részére a vargaeva.janikovszky@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. február 28.
Címkék
 • informatikus-rendszergazda, közigazgatás, Baranya megye, Kozármisleny
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása