állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Polgármesteri Hivatal Százhalombatta
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal Százhalombatta
Műszaki Iroda
Műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A Műszaki Iroda feladatkörébe tartozó műszaki feladatok ellátása, továbbá a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe tartozó jogszabályban meghatározott katasztrófavédelmi és honvédelmi feladatok előkészítése, szervezése és végrehajtása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés. A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Főiskola, szakirányú posztgraduális végzettség (pl. ár- és belvízvédelmi szakmérnök, közlekedési szakmérnök) ,
 • közbiztonsági referensi végzettség és szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közlekedési ágazatban szerzett szakmai tapasztala - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga, illetve szakvizsga
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 8.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2019KTTV , valamint a munkakör megnevezését: műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs.
 • Személyesen: Nedeczkyné Hoffmann Katalin, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük, amennyiben a pályázó az önéletrajz nyilvántartásba vételt nem kéri. A munkáltató fenntar
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. március 14.
Címkék
 • műszaki, katasztrófavédelmi munkatárs, ár- és belvízvédelmi szakmérnök, közlekedési szakmérnök, közigazgatás, Pest megye, Százhalombatta
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása