állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja.
URL: http://www.mernokallasok.hu/hu/mernok-allas/allas/24320/
Aszódi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Aszódi Polgármesteri Hivatal
Településmérnöki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Településmérnöki ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Településképi eljárások lefolytatása, környezetvédelmi, településrendezési, közterület-használati ügyek intézése, közreműködés közbiztonsági referensi feladatok ellátásában.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 4/2015.(I.23.) önkormányzati rendelet és a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása.
Előnyt jelent
 • Közigazgatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás,
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja,
 • Nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §- ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Aszódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településmérnöki ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Ballagó Katalin jegyző, Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9. .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. március 4.
Egyéb információ
 • A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésre kerül, kivéve ha a Kttv. 62/A § alkalmazandó. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Címkék
 • településmérnöki ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Aszód