állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Aszódi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Aszódi Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Városfejlesztési mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városfejlesztési mérnök
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az önkormányzat városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatainak ellátásában való közreműködés. Önkormányzati beruházások bonyolításában való részvétel, írásos előterjesztésekkel, beszámolókkal, tájékoztatókkal segíti a képviselő-testület munkáját, döntéseit előkészíti. Önkormányzati bérlemények karbantartásával kapcsolatos feladatok megszervezése, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, közműórák ellenőrzése, irányítása. Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása; Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok előkészítése. Környezetvédelmi feladatok; Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások előkészítése. Önkormányzat tulajdonában lévő út és járda felmérése, karbantartási munkálatok megszervezése, irányítása.
Az ellátandó feladatok
 • Településfejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 4/2015.(I.23.) önkormányzati rendelet és a 2/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Egyetem, építészmérnök, vagy építőmérnök, vagy főiskolai szintű településmérnöki,,
 • Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó szintű szervezési készség, együttműködési és kommunikációs készség,
 • Jó szintű problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű szakmai munka terén igényes, precíz, pontos munkavégzés,
 • Jó szintű határozott fellépés,
Előnyt jelent
 • vonatkozó jogi környezet ismerete,
 • helyismeret,
 • ECDL vizsga,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság és gyakorlat,
 • Közbeszerzések lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • Projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat,
 • Tűzvédelmi szakvizsga.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint),
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. február 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Aszódi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2170 Aszód, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési mérnök.
 • Személyesen: dr. Ballagó Katalin jegyző, Pest megye, 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. március 4.
Egyéb információ
 • A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésre kerül, kivéve ha a Kttv. 62/A § alkalmazandó. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Címkék
 • városfejlesztési mérnök, közigazgatás, Pest megye, Aszód
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása