állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Monori Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Monori Polgármesteri Hivatal
Műszaki és üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki és üzemeltetési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Elvégzi a Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztési, valamint felújítási, karbantartási feladatok műszaki irányítását, különösen: - versenyfelhívás vagy pályázatkiírás a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, esetlegesen egyedi árajánlat kérése, - versenytárgyalás koordinálása, pályázat-bírálat előkészítése a vonatkozó önkormányzati és egyéb rendelkezések szerint (Kbt), - szerződéskötés, a munka megrendelése, - a beruházások dokumentálása, - a munkavégzés személyes ellenőrzése vagy a műszaki ellenőrzés beruházói figyelemmel kísérése, - átadás-átvételi eljárások lefolytatása, - számla ellenőrzés, igazolás, - utó-felülvizsgálati, garanciális eljárások lefolytatása. Eljár a beruházói érdekkörben felmerülő: - tervkészítési, - szakhatósági véleményezési, - közmű egyeztetési, - terület felhasználási engedélyezési, - építési engedélyezési, - használatbavételi engedélyezési, - üzembe helyezési engedélyezési ügyekben az Önkormányzat képviseletében a kijelölt hatóságnál.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló 28/2018. (XII. 14.) számú rendelete rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő szakmacsoportokba tartozó, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • közigazgatási alap/szakvizsga megléte,
 • közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • üzemeltetés, beruházás (önkormányzati) területen szerzett gyakorlat, hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat; közbeszerzési gyakorlat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. április 15.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Monori Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/11-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki és üzemeltetési ügyintéző.
 • Személyesen: Monori Polgármesteri Hivatal - Titkárságon (munkaidőben), Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. .
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 25.
Egyéb információ
 • próbaidő 6 hónap
Címkék
 • műszaki és üzemeltetési ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Monor
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása