állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása.
Az ellátandó feladatok
 • A tankerületi központ és a hozzá tartozó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési feladatok ellátása, döntések előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Érettségi végzettség és építőipari szakképesítés, vagy műszaki szakmacsoport oktatási intézményeiben szerzett technikusi szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: műszaki szakmacsoportban szerzett szakképesítés, vagy egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy agrár műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett műszaki (technikai) szakon szerzett szakképzettség. ,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent
 • hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt adattartalommal
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. április 1.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00916-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: üzemeltetési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után az alkalmazásról a tankerületi központ igazgató dönt. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 12.
Egyéb információ
 • A tankerületi központ igazgatója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint visszahívásának jogát fenntartja. A pályázati kiírásban szereplő munkakörre felsőfokú iskolai/szakképzettséggel rendelkezők pályázatát is elfogadjuk.
Címkék
 • üzemeltetési ügyintéző, közigazgatás, Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalu
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása