állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Vízvédelmi Laboratórium Keszthely
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Vízvédelmi Laboratórium Keszthely
Laboráns
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Laboráns
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozott idejű 2019.05.01 - 2021.10.07. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Zala megye, 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 4.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • klasszikus és műszeres vízkémiai analitikai vizsgálatok kivitelezése; vízmintavétel; adminisztratív adatbevitel, adatfeldolgozás
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középfokú képesítés, középfokú vegyész/vegyésztechnikus/környezetvédelmi technikus végzettség,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
Előnyt jelent
 • szakirányú analitikai szakmai tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Oltvári Beáta részére a oltvari.beata@nyuduvizig.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 10.
Egyéb információ
 • Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII. 13.) a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon szerezhet. A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján megtalálható.
Címkék
 • laboráns, közigazgatás, Zala megye, Keszthely
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása