állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság , Műszaki Üzemeltetési Főosztályán
Mérnök (építész)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Mérnök (építész)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1135 , Szabolcs utca 37-43.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A KEF által üzemeltetett épületekben épület karbantartási, felújítási feladatok megszervezése, előkészítése, költségvetési kiírások készítése. Árajánlatok felülvizsgálata, megrendelések, szerződések előkészítése. Építészeti felújítási, karbantartási (köz)beszerzési eljárások lebonyolításához szükséges műszaki leírások előkészítése, részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Kivitelezési munkák szervezése, felügyelete, ellenőrzése, műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolítása, teljesítések és számlák igazolása. A munkákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Javaslat tétel a felújítási-, beruházási-, és költségvetési tervek készítéséhez és részvétel a tervezésben.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 51/2016. (XII.13) NGM rendelet, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezések az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Főiskola,
 • Felsőfokú szakirányú végzettség
 • Irodaházak üzemeltetése területén szerzett gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
Előnyt jelent
 • Költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat
 • Irodaépületek üzemeltetésben, fenntartásában szerzett tapasztalat
 • Épületfenntartással kapcsolatos karbantartások, felújítások közbeszerezési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában szerzett gyakorlat
 • Műszaki ellenőri jogosultság
 • Megbízhatóság
 • Felelősségvállalás, felelősségtudat
 • Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés
 • Jó szervezőkészség
 • Önállóság, jó problémamegoldó képesség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát, az elbírálásnál előnyt jelentő tényezők ismertetésével;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;
 • a végzettséget igazoló oklevelek másolatát;
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 15.
Egyéb információ
 • Próbaidő:4 hónap
Címkék
 • mérnök, építész, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása