állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pécsi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Vegyésztechnikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vegyésztechnikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Baranya megye, 7624 Pécs, Rókus utca 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az intézet oktatási feladataiban és kutatási tevékenységeiben történő részvétel. Az intézetvezető által meghatározott laboratóriumi tevékenységek időben és dokumentáltan történő elvégzése. A hallgatói gyakorlatok előkészítése, dokumentációjának naprakész vezetése. A hallgatói gyakorlatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés (eszköz, műszer) használatának megismerése, a gyakorlatok elvégzéséhez szükséges felszerelés (tiszta, működőképes) előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, és vegyésztechnikus,
 • Alapfokú angol vagy német nyelvismeret
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Kézzel írt önéletrajz, képesítések igazolása.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. április 29. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. március 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A PTE Szabályzatai szerint.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. április 28.
Egyéb információ
 • Az intézet oktatási feladataihoz igazodó egyéni munkarend
Címkék
 • vegyésztechnikus, közigazgatás, Baranya megye, Pécs
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása