állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szekszárdi Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Rendszergazda
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Rendszergazda
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Kadarka utca 17.
Az ellátandó feladatok
 • Az iskola számítógépes rendszerének és hálózatának üzemeltetése, karbantartása. Oktatási feladatok támogatása, iskolai rendezvények hangosítása, fotózás. Felhasználók menedzselése, Wifi hálózat kezelése. Az intézmény honlapjának kezelése, hálózat telepítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, informatikai szakmacsoportba tartozó végzettség, szakképzettség, ,
 • hasonló munkaterületen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • Cselekvőképesség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Motivációs levél.
 • Fényképes szakmai önéletrajz.
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
A benyújtás határideje
 • 2019. június 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Botos Ilona intézményvezető részére a igazgato@bisz.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 25.
Egyéb információ
 • A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.
Címkék
 • rendszergazda, közigazgatás, Tolna megye, Szekszárd
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása