állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztály
Informatikus
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Informatikus
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Az ellátandó feladatok
 • A Hivatal informatikai eszközeinek karbantartása, az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok szakszerű, biztonságos és a szabályzatoknak megfelelő ellátása, az információbiztonsági követelmények teljesítése. Felhasználók támogatása, képzések, továbbképzések informatikai feltételeinek biztosítása. Informatikai nyilvántartások karbantartása, adatszolgáltatások teljesítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban műszaki, informatikai képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés. Érettségi végzettséggel: informatikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti informatikai szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • terhelhetőség, szorgalom,
 • szabálykövetés,
 • rendszerszemlélet,
 • pontosság,
 • proaktivitás
Előnyt jelent
 • Közigazgatási gyakorlat,
 • Rendszerüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01910-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.
 • Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 6.
Címkék
 • informatikus, közigazgatás, Veszprém megye, Veszprém
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása