állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az irodavezetővel együttműködik a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. Elkészíti a szakági bizottsági, képviselő-testületi előterjesztéseket, az irodát érintő jelentéseket, adatszolgáltatásokat. Részt vesz a Városüzemeltetési és Beruházási Irodát érintő eljárások előkészítésében, a műszaki feladatok meghatározásában. A beruházásokhoz szükséges beszerzéseket koordinálja és végrehajtja. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok beruházási, felújítási munkáit felügyeli, irányítja, koordinálja.
Az ellátandó feladatok
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Főiskola, elsősorban építész, és műszaki területen szerzett szakirányú végzettség,
 • Azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent
 • Egyetem, építészeti terület, beruházás lebonyolítási terület,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 • Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának rendje
 • A BDV/351-15/2019 hivatkozási számot és a ’Beruházási ügyintéző’ munkakört kérem feltüntetni.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 12.
Címkék
 • beruházási ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása