állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Veszprém Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya
Építésfelügyeleti ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésfelügyeleti ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Építésfelügyeleti feladatok ellátása, építésügyi hatósági ellenőrzések lefolytatása.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt
Előnyt jelent
 • Felhasználói szintű informatikai szoftverek, továbbá az E-napló és az ÉTDR rendszer ismerete,
 • Tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat,
 • Közigazgatási gyakorlat,
 • Közigazgatási alap-/szakvizsga,
 • Építésügyi vizsga,
 • B kategóriás jogosítvány.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 27.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01911-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építésfelügyeleti ügyintéző.
 • Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 6.
Egyéb információ
 • Az első fokú építésfelügyeleti hatóságnál foglalkoztatott kormánytisztviselőnek szakmai gyakorlattal nem kell rendelkeznie. Az építésügyi vizsga letételéig döntéshozó, kiadmányozó feladatkört nem tölthet be.
Címkék
 • építésfelügyeleti ügyintéző, közigazgatás, Veszprém megye, Balatonfüred
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása