állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Semmelweis Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Informatikai Igazgatóság - Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály
Ügyintéző (szerver üzemeltető)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Ügyintéző (szerver üzemeltető)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • Budapest, 1082 , Üllői út 78/b.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Az Egyetem szervereinek, szerver gépparkjának , bővítése, üzemeltetése. Új igények felmérése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, minimum középfokú szakmai képesítés,
 • Szerverek üzemeltetésében, telepítésében 2-5 éves tapasztalat
 • Szakmai angol nyelv ismerete (olvasás)
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Munkafolyamatok pontos követésének képessége,
 • Megoldások dokumentálásának képessége
Előnyt jelent
 • Windows Server 2008-2012-2016 telepítési és üzemeltetési tapasztalat
 • IBM vagy/és HP 3par Storage üzemeltetési tapasztalat
 • SUSE, Debian, Ubuntu szerver telepítési és üzemeltetési tapasztalat
 • Adatbázis üzemeltetésben szerzett tapasztalat. (Progress, Mysql, MSSQL, Oracle)
 • VMWARE üzemeltetési tapasztalat
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Önéletrajz
 • Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy egyenértékűsítésére.
 • A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell nyújtani.
 • Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 28.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 12.
Egyéb információ
 • A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységben a próbaidő mértéke 4 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: 29687/KMINI/2019
Címkék
 • ügyintéző, szerver üzemeltető, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása