állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Főépítési és Településfejlesztési Iroda
Beruházási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Beruházási ügyintéző
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Fejlesztési, beruházási tervek elkészítéséhez az igények összegyűjtése. Tervek véleményezése, jóváhagyása, szükség esetén hatósági engedélyek beszerzése, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés, műszaki átadások megszervezése és a birtokbavétel lebonyolítása. Beruházásokhoz szükséges beszerzések koordinálása és végrehajtása. Beruházási és felújítási feladatok koordinálása az igényeknek és az előírásoknak megfelelően, azok határidőre és műszakilag, gazdaságilag optimálisan történő megvalósítása. Beruházási, fejlesztési ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, lakossági tájékoztatók elkészítése. Az önkormányzat műszaki pályázatainak előkészítése, végrehajtása. Az önkormányzat közbeszerzéseinek műszaki ellenőrzése, közreműködés a közbeszerzés lebonyolításában. Beruházási ügyekben a Képviselő-testület bizottságai részére előterjesztések készítése. Az iroda költségvetésének elkészítése, szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése, egyéb gazdasági ügyek.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki
Előnyt jelent
 • Beruházási ügyintéző munkakörben szerzett gyakorlat,
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal meghatározott önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 24.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1067 Budapest, Eötvös utca 3. II. em. 211. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 93/2019. , valamint a munkakör megnevezését: beruházási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának rendje
 • A pályázatok értékelésére a jegyző legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 24.
Címkék
 • beruházási ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása