állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)
Műszaki ügyintéző (2019/150)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző (2019/150)
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. I. ép. 3.,4. em.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • Tanszéki leltárfelelősi feladatok: új eszközök nyilvántartásba vétele, tanszéki eszközök javíttatásának, karbantartásának, szervezése, felesleges eszközök értékesítse, selejtezése, a leltározással kapcsolatos elektronikus ügyvitel bonyolítása. Egyes tanszéki beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, ideértve a tanszéki használatú irodai fogyóeszközök beszerzését, raktározását, az igények felmérését. Tanszéki területre bejutást biztosító kulcsok, kártyák nyilvántartása, kiadása, visszavétele, jogosultságok ellenőrzése, továbbá egyes tanszéki dolgozók egyetemi területi gépjármű behajtásához kapcsolódó ügyvitel bonyolítása (igényfelmérés, igények továbbítása, meghosszabbítása). Tanszéki balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és munkavédelmi felelősi feladatok ellátása Rendezvények előkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Középiskola/gimnázium, Érettségi,
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • Együttműködési képesség,
 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,,
 • Stressztűrő képesség
Előnyt jelent
 • Erős felhasználói szintű számítógépkezelés
 • Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat
 • Alapfokú angol nyelvtudás
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. május 31.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 14.
Egyéb információ
 • A sikeres pályázónak munkába állás után, próbaideje alatt, vizsgával záruló belső tanfolyamon kell elsajátítania a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) és Poszeidon Rendszer kezelésének ismereteit. A pályázatokat kérjük szíveskedjenek továbbá a Irányítástechnika és Informatika Tanszékre a bkiss@iit.bme.hu e-mail címre is megküldeni, a levél tárgyában pedig kérjük jelezni: „Irányítástechnika és Informatika Tanszék műszaki ügyintéző álláspályázat”. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Címkék
 • műszaki ügyintéző, közigazgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása