állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Pest Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
IT biztonsági felelős
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • IT biztonsági felelős
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • Teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1052 Budapest, Városház utca 7.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • A szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért felel.
Az ellátandó feladatok
 • Az informatikai szakterülettel együttműködve gondoskodik a Kormányhivatal elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról, elvégzi annak tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését; az informatikai szakterülettel együttműködve előkészíti az informatikai biztonsági szabályozást, illetve véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a tárgykört érintő más szabályzatokat és szerződéseket; előkészíti a Kormányhivatal elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a biztonsági szintbe történő besorolását; kapcsolatot tart a jogszabályban meghatározott hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, az ott meghatározott elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről tájékoztatni köteles az érintett szervet.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elfogadható képesítése:elektronikus információbiztonsági vezető. Az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) elfogadható képesítései:Certified Information Systems Auditor (CISA) ;Certified Information Security Manager (CISM); Certified in RIsk and Information Systems Control (CRISC) Az International Information System Security Certification Consortium (ISC2) elfogadható képesítése:Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához hozzájárulás
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • stratégiai gondolkodás,
 • döntési képesség,
 • eredményes és hatékony időgazdálkodás,
 • terhelhetőség,
 • Kiváló szintű kommunikációs ás tárgyaló készség,
Előnyt jelent
 • az alábbi szakterületeken szerzett tapasztalat: információbiztonsági irányítási rendszer tervezése, kialakítása, működtetése; információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyelet; információbiztonsági kockázatelemzés; információbiztonsági tanúsítás; információbiztonsági tesztelés (etikus hacker tevékenység
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot megismerhetik
 • A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • Kiválasztás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2019. június 21.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton Kiss Attila főosztályvezető részére a allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2019. június 28.
Címkék
 • IT biztonsági felelős, közigzgatás, Pest megye, Budapest
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása