állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Városfejlesztési Csoport
Projektmenedzser
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Projektmenedzser
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör I. besorolási osztály
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések készítésében, a pályázati eljárások külső és belső lebonyolításában, gondoskodik az egyes eljárások megfelelő dokumentálásáról. Az eljárásokról beszámolókat, jelentéseket készít, figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A benyújtott pályázatokat menedzseli, rendszeresen információt ad a projekt előrehaladásáról.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés ,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • projektekkel kapcsolatos gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
 • • motivációs levél
 • • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatok szakmai véleményezés után kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.hodmezovasarhely.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hodmezovasarhely.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 7.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása