állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
MTA Természettudományi Kutatóközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Enzimológiai Intézet
Genom metabolizmus Kutatócsoport
Fiatal kutatói álláshely - tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Fiatal kutatói álláshely - tudományos segédmunkatárs
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2 év (2 évvel hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • - Téma: A nukleotid anyagcsere szerepe a genotoxikus stressztűrésben és az antibiotikum rezisztencia kialakulásában - A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A genotoxikus stressztűrés és a nukleotid anyagcsere folyamatok közötti kapcsolat felderítése Mycobacterium smegmatis modellorganizmuson
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2017. (I.10.) számú határozata érvényes. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, gyógyszervegyész-mérnöki területén,
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • • A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év), a 10 éven aluli gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik és ez vonatkozik a gyermeküket egyedül nevelő kutatókra is.
 • • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • Angol nyelvből felsőfokú B típusú általános nyelvvizsga,
 • • • molekuláris biológiai területen jártasság
 • • • nukleotid anyagcserével kapcsolatos kísérleti tapasztalat
 • • • A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • • • az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
 • • • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vértessy Beáta nyújt, a +36 30 321 9070 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Vértessy Beáta részére a vertessy.beata@ttk.mta.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 8.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • http://www.ttk.mta.hu/aktualis-allasajanlatok - 2019. július 8.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása