állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda
Városrendezési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városrendezési ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Ellátja az önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó feladatokat; karbantartja a településrendezési eszközöket; koordinálja a településképi eljárásokat; nyilvántartja, gondozza a helyi építészeti örökséget.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadóak az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, Felsőoktatásban szerzett építész-, településmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség.,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Település- vagy építészeti tervezés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Közigazgatási vizsgák /alapvizsga, szakvizsga/ megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 45/2012. (III. 20.) korm. rend. 8. § szerinti szakmai önéletrajz, mely részletezi az eddigi tevékenységet; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (igazolás vagy másolat); végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek eleget tesz
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Réka Emese nyújt, a 06-1-347-4566 vagy 06-1-347-4685 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/76-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: városrendezési ügyintéző.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Jónás Réka Emese részére a jonasreka@hivatal.kispest.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázókat a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal jegyzője által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat b
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kispest.hu - 2019. június 8.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása