állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Nukleáris Analitikai és Radiografiai Laboratórium
Fiatal kutató
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Fiatal kutató
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 4 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Elektronikai hulladékok újra hasznosításának vizsgálata nukleáris analitikai és képalkotó módszerekkel
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, fizikus, mérnökfizikus, vegyész, vegyészmérnök vagy környezetmérnök MSc,
 • • Angol nyelv ismerete. Büntetlen előélet
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Végzettséget igazoló okmány másolata, önéletrajz, motivációs levél, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy személyes adatait a pályázattal kapcsolatban a bíráló bizottság megismerheti
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szentmiklósi László nyújt, a 06 1 392-2222/3153 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2254-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatokat 3 tagú szakértői bizottság bírálja el.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 4.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2019. június 8.
 • • MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2019. június 8.
 • • MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2019. június 8.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása