állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tolna Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvéd. Főosztály Környezetvéd. és Természetv. Osztály
Környezetvédelmi és természetvédelmi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi ügyintéző
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • környezet- és természetvédelmi feladatkör
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • „A környezet védelmének általános szabályairól szóló” 1995. évi LIII. törvényben, „A természet védelméről szóló” 1996. évi LIII. törvényben, és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltak szerinti elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatok ellátása, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Szekszárdi Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és a Szekszárdi Járási Hivatal vezetője által a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, környezetvédelmi és természetvédelmi ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Legalább főiskolai szintű környezetvédelmi mérnök, erdőmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, tájépítészmérnök, természetvédelmi mérnök, biológus, geológus, geográfus, környezetmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, természetvédelmi területen szerzett tapasztalat,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása.
 • • A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás.
 • • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
 • • „B” kategóriás jogosítvány.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatási gyakorlat,
 • • Környezetvédelmi, természetvédelmi szakterületen szerzett gyakorlat,
 • • Hatósági ellenőrzés területén szerzett gyakorlat,
 • • Hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat,
 • • Okmányokkal igazolt angol, vagy német nyelvtudás,
 • • Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • • Határozottság, magabiztosság, megbízhatóság,
 • • Együttműködési és konfliktuskezelési képesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • egy darab 4x4-es színes fénykép
 • • A pályázó a 87/2019. (IV.23.) Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza.
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító igazolás.
 • • Iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata.
 • • Vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat.
 • • Adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában.
 • • A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,
 • • Összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Blaskovits Zoltán nyújt, a 30/166-0725 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz I. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1753/2019. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi és természetvédelmi ügyintéző.
 • vagy
 • • Személyesen: Tolna Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai Osztály , Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz I. utca 7. 3. 303-305.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője, az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály főosztályvezetője, és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály osztályvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 25.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása