állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Eger MJV Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Eger MJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda
Útügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Útügyi ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Heves megye, 3300 Eger, Dobó istván tér 2.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Közútkezelői hatáskörébe utalt engedélyeztetési feladatok ellátása. • Közútkezelői hozzájárulások kiadása. • Önkormányzat közterületi tulajdonosi jogaival kapcsolatos ügyintézés. • Útvonal engedélyek kiadásával kapcsolatos ügyintézés. • Közmű-szolgáltatókkal való kapcsolattartás. • Tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés. • Ügyfélfogadási időben lakossági panaszok felvétele, kezelése, intézése. • Képviselői, lakossági és egyéb panaszok kezelése. • Közgyűlési, bizottsági anyagok előkészítése. • Beérkezett ügyiratok kezelése, alszámozása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, építőmérnök/építészmérnök/közlekedésmérnök/vízépítési mérnök/településmérnök,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Főiskola, építőmérnöki szakképzettség,
 • • közigazgatási gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zoltán nyújt, a 06-36-523-748 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Eger MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3300 Eger, Dobó István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 120-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: útügyi ügyintéző.
 • • Elektronikus úton Dr. Kovács Luca részére a kovacs.luca@ph.eger.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Kovács Luca, Heves megye, 3300 Eger, Dobó István tér 2. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján a jelentkezők meghallgatásra kerülhet sor. A kiíró az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.eger.hu - 2019. július 1.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eger.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása