állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
Állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
 • Ellátandó feladatok:
 • A Kormányhivatal állami főépítészi feladatok ellátásának támogatása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Részvétel a településfejlesztési dokumentumok, településképi rendeletek és településrendezési eszközök tervezeteinek véleményezésében. Kiadmányozásra előkészíti az állami főépítész előzetes, szakmai, valamint záró szakmai véleményének tervezetét, előkészíti, jegyzőkönyvet vezet és emlékeztető-tervezetet készít a Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörébe utalt tárgyalásos eljárásokról, ennek során kapcsolatot tart a véleményező szervekkel, önkormányzati főépítészekkel, településtervezőkkel. Előkészíti, jegyzőkönyvet vezet és javaslat-tervezetet készít a területi tervtanács üléseiről, ennek során kapcsolatot tart a tervtanácsi tagokkal, tervezőkkel, önkormányzati főépítészekkel. Kiadmányozásra előkészíti az egyéb, a kormányhivatal állami főépítészi hatáskörébe utalt döntések és szakkérdés-vizsgálatok tervezetét, valamint ellátja azon további szakmai és iratkezelési, e-ügyintézési feladatokat, mellyel az állami főépítész megbízza.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Építésügyi feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, főiskola építész-, építő-, kert-, és tájépítész-, vagy településmérnök, illetőleg ezekkel egyenértékű szakképesítés,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • hasonló területen szerzett tapasztalat, referencia-személy ajánlása,
 • • közigazgatási alap-, szakvizsga,
 • • további szakképesítés, szakoklevél,
 • • ÉTDR, e-napló, ÉMO alkalmazások ismerete,
 • • szakmai fejlődés igénye.
 • Előnyt jelentő kompetenciák:
 • • precizitás,
 • • megbízhatóság,
 • • teherbírás,
 • • önálló munkavégzés,
 • • jó szervezőkészség,
 • • kapcsolatteremtő készség,
 • • tárgyalókészség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx).
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet, (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot igazoló okiratok, ajánlás másolata.
 • • Aláírt nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ferenc főépítész nyújt, a +36309199649 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Tóth Ferenc állami főépítész részére a toth.ferenc@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A személyes interjún részt vevő pályázók elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A feladat ellátása vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. Próbaidő: 6 hónap.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása