állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kancellária, Beruházási Igazgatóság
Beruházás- előkészítési Osztály
Építész műszaki ellenőr (2019/182)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építész műszaki ellenőr (2019/182)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Az egyetem beruházási munkáinak építészeti műszaki előkészítése, ellenőrzése, gyakorlati, megvalósítási szakmai szempontú részvétel a tervező munkálatokban. Garanciális munkák szerződés szerinti műszaki ügyintézése. Közbeszerzési eljárások bírálatában, lebonyolításában való részvétel, melyhez vagyonnyilatkozat tétele szükséges.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, vagy Egyetem, építész-, vagy építő mérnöki végzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nyilatkozatban történő vállalása, lefolytatása
 • • Műszaki ellenőri névjegyzékben érvényes regisztráció vagy a pályázó vállalja, hogy a lehető legrövidebb időn belül elvégzi a regisztrációt, annak feltételeit teljesítve
 • • MS Office (WORD, EXCEL) programok professzionális felhasználói szintű ismerete
 • • TERC VIP Bronz költségvetés készítő program ismerete
 • • Beruházási munkák (magasépítési) műszaki ellenőrzésében, közbeszerzési eljárásokban való szakmai jártasság
 • • Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Költségvetési szervnél szerzett tapasztalat
 • • Rehabilitációs szakmérnöki, illetve szaktanácsadói képesítés
 • • A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B § (4) bekezdés 1. pontjának a) b) d) e) f) alpontjai, illetve a 2-4. pontjai szerinti hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű munkavállaló
 • • Tervezői programok (AutoCad, ArchiCad) ismerete
 • • Építészeti tervezői gyakorlat és tervezői jogosultság megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz
 • • Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 2.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • • www.profession.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A pozíció részmunkaidőben történő betöltésére is lehetőséget biztosítunk. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása