állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
Üzemeltetési csoportvezető
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Üzemeltetési csoportvezető
Részletek
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
  pályázatot hirdet
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
  Kancellária, Műszaki és Informatikai Főigazgatóság
 • Üzemeltetési csoportvezető
 • munkakör betöltésére.
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • - Témafelelősi körében irányítja és ellenőrzi a tűz és munkavédelmi tevékenységet az ELTE összes épületét érintően - Gondoskodik a hatáskörébe tartozó épületek, szervezeti egységek üzemeltetési szempontból történő zavartalan működéséről a gondnokokon keresztül (kivéve informatikai hálózat), valamint gondoskodik az elvégzett munkák szakszerű, naprakész, visszakereshető adminisztrálásáról, archiválásáról. - Kapcsolatot tart a hatáskörébe tartozó épületek, intézmények vezetőivel és munkatársaival. - Irányítja és ellenőrzi az épületek műszaki gondnokainak munkáját. - Elkészíti és követi a hatáskörébe tartozó éves terveket. - Műszakilag előkészíti az eseti megrendeléseket és keretszerződéseket, vagy közbeszerzési szerződéseket. - Ellenőrzi az elvégzett munka elszámolását, igazolja a teljesítést. - A felmerült hibákról összefoglalót készít épületenként és összesen és javaslatot tesz a karbantartási terv módosítására / felújításra / szakvállalkozók bevonására. - Adatot ad a felújítási-beruházási tervek készítéséhez. - Figyelemmel kíséri a felújítási-beruházási munkákat, felkészül az üzemeltetésre.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, / Egyetem, építész, épületgépész, vagy villamosmérnök,
 • • középfokú tűz- és munkavédelmi képesítés
 • • B kategóriás jogosítvány
 • • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • • internetes alkalmazások, levelező rendszerek (Outlook, Lotus Notes), MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete
 • • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • felsőfokú tűz- és munkavédelmi képesítés,
 • • gyakorlott szintű FM rendszer kezelés
 • • TERC költségvetés készítő program gyakorlott szintű ismerete
 • • épületüzemeltetési tapasztalat
 • Elvárt kompetenciák:
 • • csapatmunkára nyitott,
 • • döntésképes,
 • • probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi,
 • • rendszerszemléletű,
 • • jó szervező,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
 • • motivációs levél
 • • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása folyamatos, a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik. Munkavégzés helye: 1056 Budapest Szerb utca 21-23., illetve az ELTE budapesti és vidéki intézményei.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. július 1.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 1.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása