állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Egri Szakaszmérnökség
Területi műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Területi műszaki referens
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Heves megye, 3300 Eger, Klapka út 1/b.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • • vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi feladatok ellátása; • a vizek kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok megszervezése, a környezet-tudatos gazdálkodás és tevékenység megvalósítása; • a munkaterületén lévő saját kezelésű állami főművek, létesítmények, ingatlanok kezelésével járó fenntartási, üzemeltetési feladatok előkészítése, tervezése; • szabályozásokban meghatározott ágazati, szakértői közreműködés, igazgatósági képviselet; • önkormányzatokkal, a vízgazdálkodás és vízi-környezetvédelem vonatkozásában a társadalmi kezdeményezésekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, vagy egyetemi szintű építőmérnök, vagy a feladatok ellátásához szükséges egyéb szakképzettség,
 • • legalább „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
 • • felhasználói szintű MS Office ismeret
 • • cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az erkölcsi bizonyítvány)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • vízépítőmérnöki, vízgazdálkodási, mezőgazdasági vízgazdálkodási vagy vízrendezési üzemmérnöki szakképzettség
 • • térinformatikai szoftverek ismerete, rajzoló szoftverek ismerete
 • • angol tárgyalási szintű nyelvtudás
 • • vízgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok ismerete
 • • jó kommunikációs és szervezőkészség, problémaérzékenység, felelősségtudat
 • • a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás területén szerzett tapasztalat
 • • saját személygépkocsi
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél
 • • szakmai önéletrajz
 • • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt benyújtja
 • • formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen. Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra
 • • esetleges referenciák
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 17.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánpolitikai Csoport munkatársa nyújt, a 0646/516-600 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: É2019-1964/2019 , valamint a munkakör megnevezését: területi műszaki referens.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Igazgatási és Jogi Osztály részére a cv@emvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A kiírásnak megfelelő pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén – kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 1 évig tárolja, őrzi, szükség esetén kezeli az Igazgatóság, ez idő alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében megkeresheti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ÉMVIZIG honlap - 2019. július 2.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 1 év időtartamú adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését követően törlésre kerülnek. A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton – megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre visszaküldésre kerülnek. A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 2.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása