állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
Műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 1. számú melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.
 • Ellátandó feladatok:
 • A beruházás szükségességét alátámasztó döntés-előkészítő anyagok elkészítésénél műszaki, szakmai közreműködés. Közbeszerzési eljárás előkészítésében műszaki, szakmai közreműködés. Támogatás elnyerését célzó pályázatok előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása. Beruházások komplex lebonyolítása, műszaki átadás-átvétel koordinálása, teljesítésigazolás ellenőrzése, aktiválási adatszolgáltatás, garanciális eljárásban való közreműködés. Beruházások pénzügyi figyelése, számlák ellenőrzése, szükséges intézkedések kezdeményezése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • beruházói és közbeszerzési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • térinformatikában való jártasság,
 • • közigazgatási szakvizsga megléte,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta rendelet 1.sz. mellékletében található)
 • • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • • hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartalus László nyújt, a 06 20/264-9432 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Oroszlányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-Mügy/39-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 • • Személyesen: Erediné Rózsa Gyöngyi, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtok közül - a jegyző által végzett - előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a jegyző dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.oroszlany.hu - 2019. július 8.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása