állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet
Laboratóriumi Főosztály
Analitikus szakember
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Analitikus szakember
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2019.08.01-2022.03.01. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • analitikus szakember
 • Ellátandó feladatok:
 • ► Az OGYÉI Laboratóriumi Főosztálya feladatai közül a Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium (OMCL hatósági Gyógyszervizsgáló Laboratórium) hatáskörébe tartozó analitikai laboratóriumi feladatok ellátása, nagy-műszeres analitikai mérések megtervezése, kiértékelése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • -
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, vegyészmérnök, vegyész, biomérnök, gyógyszerész,
 • • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ipari összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése, valamint a végzettségekről szóló okiratok eredeti példányban történő bemutatása.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • gyógyszergyári vagy egyéb minőségügyi rendszerben szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • tapasztalat műszeres analitika területén (kromatográfia, tömegspektrometria, atomspektroszkópia) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • tapasztalat műszeres analitika területén (molekulaspektroszkópia, elektrokémia, gyógyszertechnológia - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • gyakorlat nagyműszeres analitikai módszerek fejlesztésében és validálásában - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • tudományos tevékenység (publikációk, előadások, PhD fokozat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Elvárt kompetenciák:
 • • szakmai kreativitás, analitikus szemléletmód, jó problémamegoldó képesség,
 • • nagyfokú önállóság és precizitás,
 • • jó kommunikációs és együttműködő készség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 • • Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai
 • • Motivációs levél
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton allaspalyazat@ogyei.gov.hu oldalon keresztül.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel Lohner Szilviához (lohner.szilvia@ogyei.gov.hu) vagy Lágner Richárdhoz ( lagner.richard@ogyei.gov.hu) fordulhatnak. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „1152 – analitikus”.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ogyei.gov.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 8.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása