állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - egészségügyi Intézet
Laboratóriumi Főosztály
Analitikus mérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Analitikus mérnök
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • analitikus mérnök
 • Ellátandó feladatok:
 • Részvétel klasszikus, és műszeres élelmiszeranalitikai/kozmetikai vizsgálatok végzésében ► Új módszerek fejlesztése, beállítása, adaptálása, verifikálása, validálása ► Az akkreditált laboratórium minőségirányítási rendszeré-nek betartása, fejlesztése
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • -
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései szerint határozatlan idejű kormányzati szolgála-ti jogviszony, teljes munkaidő. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, élelmiszermérnök, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök,
 • • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ipari összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése, valamint a végzettségekről szóló okiratok eredeti példányban történő bemutatása.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Általános laborgyakorlat során szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • Gyakorlat a nagyműszeres (elsősorban kromatográfiás) vizsgálatokban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • Analitikai módszerek fejlesztésében, validálásában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Mind önálló, mind csapatban való munkavégzés,
 • • pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint
 • • Motivációs levél
 • • Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék
 • • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton allaspalyazat@ogyei.gov.hu oldalon keresztül.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.ogyei.gov.hu honlapon található. A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel Felkai Csaba laboratóriumvezetőhöz fordulhatnak. Elérhetősége: felkai.csaba@ogyei.gov.hu
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezés: elektronikus úton, az allaspalyazat@ogyei.gov.hu címen. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „1151 – analitikus mérnök
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ogyei.gov.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 11.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása