állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Újfehértó Város Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Újfehértói Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési munkakör
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városüzemeltetési munkakör
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • - Önkormányzat működésével és jogszabályban meghatározott feladataival kapcsolatos műszaki feladatok ellátása. - Városüzemeltetési feladatok ellátása (közútkezelői hozzájárulás, szakhatósági hozzájárulások, Építésügyi Szolgáltatási Pont működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása - ÉTDR). - Önkormányzati beruházásokban, felújításokban való közreműködés, ellenőrzés, önkormányzat képviselete.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, építész-, építőmérnök végzettség ,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • 6 hónap próbaidő vállalása
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatásban, beruházások kivitelezésében szerzett – 1 év feletti szakmai tapasztalat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz.
 • • Motivációs levél.
 • • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • • Iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata.
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • • A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 16.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szűcs Andrea Újfehértó Város Jegyzője nyújt, a +36 30 663 4218 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Újfehértói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9719-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési munkakör .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A beérkezett pályázatokat a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Újfehértó Város Honlapja
 • • Újfehértói Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábla
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása