állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Tolna Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Tolna Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Földmérési és földforgalmi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Földmérési és földforgalmi szakügyintéző
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Földhivatali feladatok
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és végrehajtási rendeletében foglaltak szerinti földmérési geodéziai szakfelügyeleti feladatok szervezése, ellátása, ellenőrzése. A hatósági feladatellátás során a bejelentésre kötelezett földmérési munkák visszaigazolása, nyilvántartásba vétele és vizsgálata. A földmérési, illetve telekalakítási szakterülettel összefüggően a járási hivatalok földmérési, illetve telekalakítási szakterületet érintő hatósági döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása. Földforgalmi hatósági feladatok ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, főiskolai agrár/műszaki felsőoktatásban szerzett földmérő és földrendező mérnöki vagy földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett, illetve ezekkel egyenértékű szakképzettség,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • ingatlanrendező földmérő minősítés (IRM) megléte
 • • számítógép felhasználói szintű ismerete (Microsoft Office alkalmazások ismerete, szakmai alrendszerek, ITR 6 használata)
 • • egészségügyi alkalmasság
 • • a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás
 • • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása
 • • vagyonnyilatkozat - tételi eljárás lefolytatása
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • közigazgatási (elsősorban földhivatali) gyakorlat
 • • közigazgatási alapvizsga
 • • közigazgatási szakvizsga
 • • agrár területen szerzett gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • egy darab 4x4-es színes fénykép
 • • a pályázó a 87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 • • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás
 • • iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata
 • • vagyonnyilatkozat - tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
 • • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
 • • megbízhatósági vizsgálat lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat
 • • összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának vállalására vonatkozó jognyilatkozat
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makovics Balázs osztályvezető, valamint a Humánpolitikai Osztály nyújt, a 30/871-1052, 74/412-564/225 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a hivatal@tolna.gov.hu oldalon keresztül.
 • • Személyesen: Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály Humánpolitikai Osztály, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. 3. emelet 311. iroda.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály főosztályvezetője, illetve földhivatali osztályvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.kormanyhivatal.hu - 2019. augusztus 1.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1857-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: földmérési és földforgalmi szakügyintéző.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 2.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása