állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városépítészeti ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városépítészeti ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
 • Ellátandó feladatok:
 • A településkép védelmével, településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok ellátása; az építésügyi- és egyéb hatósági eljárásokban szakértő közreműködés; kulturális örökség védelmével összefüggő önkormányzati feladatok; közterületek elnevezésével összefüggő feladatok, önkormányzati építési beruházások tervezési programjainak elkészítésében való részvétel.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti feladatok. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. szerinti feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-, építő-, tájépítész-, településmérnök szakmacsoportba tartozó szakképesítés,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
 • • Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • • Motivációs levél.
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (speciális, a köztisztviselők részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 7.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Szervezetmenedzsment Osztály - HR Csoport ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.869-0/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Városépítészeti ügyintéző.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 14.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Miskolc város honlapja
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 9.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása