állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Széchenyi István Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutató Központ
ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2019.09.02-2020.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Szakmai feladatát önállóan, szakértelemmel látja el; közvetlen munkahelyi vezetőjének irányításával részt vesz az alkalmazásakor figyelembe vett képesítések szerinti szakmai munkában; folyamatosan szinten tartja, fejleszti szakmai tudását. Az EFOP-3.6.2-16-2017-00016 Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában c. projekt keretében hajtáslánc fejlesztés – tesztelés munkacsoportban való tervezési, tesztelési, gyártástechnológiai feladatok elvégzése - különböző villamos jármű hajtáslánc elemek tervezése próbapadi és járműhajtásokba egyaránt - dokumentálás, gyártástámogatás, összeszerelés - hajtáslánc elemek tesztelésének előkészítése - a próbapadi vizsgálatokhoz, szükséges próbapadi alkatrészek, részegységek tervezése, összeszerelése - próbapadi és járműves tesztek elvégzésének támogatása, dokumentálása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) projekt lehetőségei az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, (BA/BSc) gépészmérnök/gépgyártástechnológia végzettség,
 • • Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • • elektromos hajtások ismerete
 • • elektromos hajtáslánc fejlesztésben való részvétel
 • • 3D modellezés szimulációs programok ismerete
 • • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Egyetem, (MA/MSC vagy osztatlan képzés) gépészmérnök/gépgyártástechnológia végzettség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • motivációs levél
 • • fényképes szakmai önéletrajz
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb. tanúsító okiratok másolata
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 24.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat a szervezeti egység vezetője rangsorolja; javaslattétel a munkáltatói jogkör gyakorlójának; döntés a kinevezésről.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 26.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • egyetemi honlap 2019.08.09-2019.08.24
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 9.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása