állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Hídügyi Osztályra
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
Hídügyi hatósági feladatok
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Hídügyi hatósági feladatok
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1138 , Váci út 188.
 • Ellátandó feladatok:
 • Közutak és tartozékai közlekedési építményei engedélyezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Hídügyi hatósági feladatok ellátása
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH-Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Építőmérnöki,híd-vagy szerkezetépítő szakirányon szerzett felsőfokú végzettség,
 • • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Műtárgyak tervezése, kezelése vagy kivitelezése során szerzett tapasztalat;
 • • Hídügyi igazgatásban szerzett tapasztalat
 • • Műszaki ellenőri jogosultság út-, hídépítési szakterületen
 • • B kategóriás gépjármű vezetői engedély
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
 • • Nyitottság új ismeretek elsajátítására (műszaki, jogi),
 • • Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • • Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,
 • • Határozottság, magabiztosság, precizitás,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
 • • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • • erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Éva osztályvezető nyújt, a +36(1) 474-1793 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton a Közlekedési Főosztály (E-mail tárgya: "Álláshirdetés") részére a kozlekedesifoo@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Próbaidő időtartama: 6 hónap
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása