állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
Építésügyi hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építésügyi hatósági ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása (1. számú melléklet 15. pont)
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, - Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, ,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • Építésügyi vizsga
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • - szakmai tevékenységet bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
 • • - iskolai végzettséget igazoló okirat(o) másolata
 • • - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • • - nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • • - nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 19.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné dr. Géczi Erika jegyző nyújt, a 30-336-2965 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, József Attila utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/70-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 23.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 6.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása