állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Állatorvostudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Állatorvostudományi Egyetem
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Tanszéki mérnök (biológus)
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tanszéki mérnök (biológus)
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Állatorvosi immunológia, Az immunológia alapjai és Immunszabályozás tantárgyak oktatásában való részvétel. Laboratóriumban folyó kutatásokhoz való csatlakozás.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, MSC biológus diploma,
 • • Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga
 • • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • • Cselekvőképesség
 • • Büntetlen előélet
 • • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Immunológia témakörben való jártasság (TDK, szakdolgozat, előadások)
 • • Előadói képességek (angol és magyar nyelven)
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Önálló munkavégzésre képes a laboratóriumban,
 • • Munkavégzéshez szükséges háttérinformációk megszerzésére alkalmas,
 • • Elhivatottság a szakirány iránt,
 • • Angol és magyar nyelven előadások és gyakorlatok megtartására képes,
 • • PhD fokozat mielőbbi megszerzése,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz.
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lőrincz Márta nyújt, a 251-9900, lorincz.marta@univet.hu -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/7954-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök (biológus).
 • vagy
 • • Elektronikus úton Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály részére a allaspalyazat@univet.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. augusztus 10.
 • • ÁTE hirdetőtábla - 2019. augusztus 10.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • 4 hónap próbaidő
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása