állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Kormányhivatala
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztályra
Műszaki mérnöki feladatok
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Műszaki mérnöki feladatok
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
 • Ellátandó feladatok:
 • Villamosenergia-ipari engedélyezési eljárások (villamos erőművek, naperőművek, vezetékjog), Villamos biztonságtechnikai feladatok, Villamosipari szakhatósági tevékenység.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Műszaki mérnöki feladatok ellátása
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) BFKH-Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban műszaki képzési területen szerzett szakképzettség,
 • • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Villamosmérnöki felsőfokú végzettség
 • • Ipari/villanyszerelési területen szerzett szakirányú tapasztalat
 • • Számítógépes felhasználói (esetleg programozói) ismeretek
 • • Mérésügyi hitelesítő vizsga és műszaki-biztonsági felügyelői szakvizsga
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx)
 • • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolata; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a jelentkezés benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele
 • • Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a jelentkező a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatai eljárással összefüggésben szükséges mértékig történő kezeléséhez hozzájárul.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Lóránd főosztályvezető nyújt, a 06-1-458- 5818 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Mészáros Lóránd főosztályvezető részére a meszaros.lorand@bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Próbaidő időtartama: 6 hónap
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása