állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki és Építéshatósági Osztály
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építéshatósági ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozott idejű legfeljebb 2022. 08.25. –ig tartó közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. fokú építéshatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus rendszer(ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle, stb.), hatósági döntések meghozatala. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítésével kapcsolatos feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapkézésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építésmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • építésügyi vizsga
 • • közigazgatásban szerzett gyarkorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • • A végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény másolata
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, valamint, hogy az elbírálást követően a pályázati anyagot visszakéri-e
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hámor Nóra aljegyző nyújt, a 06/93-544-989 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/3791/2019. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 • • Elektronikus úton Dr. Hámori Nóra aljegyző részére a penzugy@letenye.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Hámori Nóra aljegyző, Zala megye, 8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10. .
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A munkáltató fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 10.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása