állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI REFERENS
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI REFERENS
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a munkavédelmi üzembe helyezések, időszakos biztonsági vizsgálatok, rezgésmérések elvégzése. Kockázatértékelés éves felülvizsgálata, a munkakörhöz kapcsolódó szabályzatok, kimutatások, statisztikák készítése, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, szakirányú felsőfokú (munka-és tűzvédelmi vagy műszaki vagy védelmi igazgatási menedzseri vagy mérnöki) iskolai végzettség,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Munka- és tűzvédelmi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Szfvár-18-34/2019 , valamint a munkakör megnevezését: MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI REFERENS.
 • vagy
 • • Elektronikus úton a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére a szekesfehervar@kdtvizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapja - 2019. augusztus 8.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kdtvizig.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 11.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása