állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Dunaújvárosi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunaújvárosi Egyetem
Informatikai Szolgáltató Központ
Hálózati rendszermérnök
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Hálózati rendszermérnök
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • • Hálózat (vezetékes és vezeték nélküli) működés naprakészen tartása eszközkonfigurációk kezelése (menedzselendő switchek) munkaidőben (igény esetén, külön megállapodással munkaidőn túl is). • Hálózatfelügyelet és hálózatbiztonsági kontroll munkaidőben (igény esetén, külön megállapodással munkaidőn túl is). • Intézményi tűzfalak menedzselése (konfiguráció) munkaidőben (igény esetén, külön megállapodással munkaidőn túl is). • Üzemeltetési módszerek kidolgozása és publikálása. • Hálózat fejlesztés feladatainak elvégzése munkaidőben (igény esetén, külön megállapodással munkaidőn túl is). • Intézményi kivitelezésben történő hálózatépítés, épületrész felújításokkal (építés, átalakítás) kapcsolatos hálózati átalakítások felügyelete, koordinálása. • Együttműködés a KIFÜ által üzemeltetett, az Intézmény területén alkalmazott szolgáltatások biztosításában, üzemeltetésében. • A munkaköréhez tartozó üzemeltetési feladatokhoz tartozó eszközök adminisztrációjának naprakészen tartása. Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: • Informatikai eszközök beszerzésének előkészítése. • Szoftverek központi beszerzésének előkészítése. • Hálózati aktív eszközök beszerzésének előkészítése. • Passzív hálózatépítés eszközeinek beszerzésének előkészítése. • Folyó beruházások felügyelete, szállítókkal, kivitelezőkkel való szakmai kapcsolattartás, átadás-átvétel támogatása. Pályázat előkészítés, stratégiai tervezés: • Az informatikai üzemeltetést érintő pályázatok szakmai előkészítése, műszaki tartalom megírása. • Szakmai munkával közreműködés más pályázatokban. • A munkakörét érintő eszköz- és szoftverspecifikációk összeállítása. • Az informatikai üzemeltetést érintő pályázati beszerzések koordinálásának támogatása. • Részvétel új informatikai üzemeltetési koncepciók kialakításában.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, Informatika,
 • • Legalább 2 év hálózat üzemeltetés nagyvállalati környezetben
 • • Windows és Linux operációs rendszer, MS Office irodai csomag felhasználói szintű ismerete
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Üzemeltetési feladatok automatizálása (szkript nyelvek ismerete)
 • • Felsőoktatásban szerzett üzemeltetési tapasztalat
 • • Vezetői tapasztalat
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Cisco, HPE (Aruba) és FortiNet hálózati technológiák ismerete,
 • • Hálózatmonitoring,
 • • Csapatmunkára való alkalmasság, gyors reagálóképesség, fogékonyság új dolgok iránt,
 • • Nyitottság, Jó együttműködőkészség, döntésképesség, ellenőrző képesség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához a Kancellárhoz
 • • Iratjegyzék (tartalomjegyzék)
 • • A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata
 • • Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített)
 • • A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
 • • Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról (letölthető: http://www.uniduna.hu/images/allashirdetesek/NYILATKOZAT_palyazat_elbiralashoz.pdf)
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy nem az Egyetem dolgozója)
 • • Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél (OFFI által lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok.)
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 19.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda nyújt, a 06 25 551 196 és 06 25 551 198 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 00187-HR/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Hálózati rendszermérnök.
 • • Elektronikus úton HR és Jogi Iroda részére a allas@uniduna.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: HR és Jogi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F 3 408.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 4.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása