állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Baranya Megyei Önkormányzat
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei főépítész
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Megyei főépítész
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. I.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. §-ban foglalt feladatok
 • Ellátandó feladatok:
 • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § -a szerinti feladatok: a) ellátja a megye területrendezési tervének elkészítésére, felülvizsgálatára vonatkozó megbízással összefüggő feladatokat, b) előkészíti az országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési tervek, valamint az ágazati fejlesztési koncepciók és programok megyét érintő munkarészeivel kapcsolatos megyei egyeztetést és a megyei közgyűlés állásfoglalását, c) * közreműködik a megyei közgyűlés megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókkal, programokkal kapcsolatos döntéseinek, továbbá az illetékességi területét érintő településfejlesztési koncepciókkal kapcsolatos állásfoglalásainak kialakításában, d) * a megyei önkormányzat nevében véleményezi az illetékességi területét érintő településszerkezeti terveket, e) adatokat szolgáltat az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításához és működtetéséhez. (2) A megyei főépítész az illetékességi területét érintően a) a megyei önkormányzat rendeletében meghatározott módon közreműködik a - települési önkormányzati társulás kivételével - több települést érintő településfejlesztési, -rendezési, értékvédelmi és önkormányzati hatósági ügyekben, b) felkérésre szakmai tanácsadást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak, ahol nem működik települési főépítész, valamint elősegíti önkormányzati társulás szerveződését az építésügyi feladatok ellátása érdekében, c) * együttműködik a megyei jogú város és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési és településszerkezeti tervek városkörnyéki összehangolása érdekében.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete és a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szól 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelete rendelkezései az irányadók. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Egyetem, építészmérnök/ településmérnök,
 • • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettségről szóló bizonyítvány
 • • a Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott főépítészi bizonyítvány
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • • önkormányzati munkában szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • • a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program menedzsment feladataihoz kapcsolódó szakmai ta - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • területrendezési tervek készítéséhez kapcsolódó tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Felhasználói szintű térinformatikai szoftverek ismerete,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • részletes szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. melléklete),
 • • a Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott főépítészi vizsgáról szóló bizonyítvány
 • • a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott szakirányú felsőfokú végzettségről szóló oklevél
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Partos János nyújt, a 72/500-425 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMH/339/2019. , valamint a munkakör megnevezését: megyei főépítész.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Dr. Partos János részére a jegyzo@baranya.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Partos János, Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 18.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.baranya.hu - 2019. november 25.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baranya.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 26.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása