állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Móri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Móri Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda
Városfejlesztési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városfejlesztési ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Részmunkaidő, heti 20 órás
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • - Benyújtandó pályázatok, önkormányzati beruházások előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészíttetésének megrendelése-koordinálása, tervezőkkel történő egyeztetések, tervezési folyamatok nyomon követése - Engedélyköteles munkák esetében hatósági engedélyezési eljárások megindítása, hiánypótlások koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal. - Közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása. - Kapcsolattartás a közbeszerzési feladatok ellátásáért felelős Projektirodával, adatszolgáltatás nyújtása, ezzel kapcsolatos előterjesztések elkészítése - Ajánlattevőktől beérkezett dokumentációk átvizsgálása. - Folyamatban lévő beruházások műszaki felügyelete. - Adatszolgáltatás ügyfelek, képviselők, tervezők részére. - Kapcsolattartás: Költségvetési és Adóügyi Irodával, az Önkormányzati Irodával. - Vagyonkataszter vezetéséhez adatszolgáltatás készítése negyedévente a befejezett, aktiválandó beruházásokat illetően. - A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület döntési körébe tartozó ügyek előterjesztéseinek készítése
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, építész - vagy építőmérnöki szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt Norbert nyújt, a 22/560-861 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5544/2019. , valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési ügyintéző.
 • • Elektronikus úton Dr. Taba Nikoletta aljegyző részére a morph@mor.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Taba Nikoletta aljegyző, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Mór Városi Televízió - 2019. november 18.
 • • Mór Város honlapja - 2019. november 18.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 22.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása