állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Gazdasági iroda
Városfejlesztési ügyintéző
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Városfejlesztési ügyintéző
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör, a kormányrendelet 1. számú mellékletének 32. számú feladatköre
 • Ellátandó feladatok:
 • Ügyintézőként előkészítő, szervező, ellenőrző, végrehajtó, koordináló, nyilvántartó feladatok végzése.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Városüzemeltetési, közterület-fenntartási és -hasznosítási feladatok ellátása, közszolgáltatási szerződések kezelése, önkormányzati beruházások, felújítások és egyéb beszerzések előkészítése, szervezése, bonyolítása, ellenőrzése. Városüzemeltetéshez, közterület-fenntartáshoz kapcsolódó közterületi közmű mérőhelyekkel kapcsolatos feladatok végzése.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) közszolgálati szabályzat az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 • • Vezetői engedély "B" típusú
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • • Kiváló szintű együttműködési készség,
 • • Kiváló szintű önálló munkavégzés,
 • • Kiváló szintű stresszhatások viselésének képessége,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában foglaltak szerint
 • • nyilatkozat arról, hogy a 6 hónapos próbaidő kikötését vállalja
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 23.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes nyújt, a 52 557 323 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Szoboszlai Lilla személyügyi referens részére a szoboszlai.lilla@hajduszob.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül kerülnek behívásra személyes interjúra a jelöltek. Háromtagú bizottság által felállított rangsor figyelembe vételével a hivatal vezetője választja ki a nyertes pályázót vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 23.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.hajduszoboszlo.eu - 2019. november 25.
 • • Hajdú-Bihari Napló - 2019. november 29.
 • • Hajdúszoboszló lap - 2019. november 29.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajduszoboszlo.eu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 25.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása