állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Debreceni Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája
Épületgépész mérnöktanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Épületgépész mérnöktanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 2020.01.06.-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 25.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • épületgépész mérnöktanár feladatok ellátása.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, épületgépész mérnök,
 • • az adott szakiránynak megfelelő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • • büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata,
 • • részletes szakmai önéletrajz,
 • • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum).
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. január 6. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 11.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Méhész Balázs, igazgatóhelyettes nyújt, a 52/525-350 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Kassai út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 185-5/2019/DSZCK , valamint a munkakör megnevezését: épületgépész mérnöktanár.
 • és
 • • Elektronikus úton Kovács Zsolt, igazgató részére a igazgato@epitechdszc.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az igazgató véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Az iskola honlapján.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dszcepitech.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 26.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása