állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Talajtani és Agrokémiai Intézet
Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Tudományos segédmunkatárs
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozott idejű 20 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Részvétel a "A szikes talajok legjobb nagyléptékű térképezési módszerének kidolgozása eltérő földhasználatú területeken" tárgyú kutatásban. További információ: Dr. Tóth Tibor, +36 30-961-7462
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Egyetem, természettudományi:földrajz, földtudományi, környezettudományi, környezetgazdálkodási agrármérnök, mezőgazdasági, vegyész, erdészmérnök, biológus, kertészmérnök MSc; vagy korábbi, az osztatlan képzésben szerzett, azzal egyenértékű) diploma, Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • talajtani, vízgazdálkodási ismeretek, adatbázis kezelés, statisztikai programok alkalmazásában való jártasság, jogosítvány, terepi készségek.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Publikációs jegyzék. Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Varga Katalin részére a varga.katalin@agrar.mta.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat az intézeti igazgató és az általa felkért két intézeti kutatóból álló Bíráló Bizottság bírálja el.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.agrar.mta.hu - 2019. november 27.
 • • www.mta.hu - 2019. november 27.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 27.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása