állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Innovációs és Technológiai Minisztérium
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
Légügyi referens/légi jármű üzembentartás (Helikopter) AOC, SPA, SPO felügyelet
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2220 Vecsés, Lincoln út 1.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Ellátja a Kereskedelmi Légiszállítási Üzembentartók engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Az üzemben tartási engedélyek, valamint a légiközlekedéssel és üzembentartással összefüggő tevékenységek engedélyeinek kiadásával, módosításával, kiterjesztésével, érvényességének meghosszabbításával kapcsolatos eljárások lefolytatása. Részt vesz az üzembentartó Felügyeleti rendszerének ellenőrzésében (általános-, Megfelelőségi rendszer-, Repülésbiztonsági Rendszer-, Külállomás ellenőrzése). Részt vesz a légi jármű üzemben tartás feltételeinek a kérelem alapján végzett vizsgálata érdekében tartott helyszíni ellenőrzésen. Részt vesz az üzembentartó mindennapi tevékenységének ellenőrzésében (járat előkészítés, járat végrehajtás, kibocsájtó repülések ellenőrzése. Vizsgálja és jóváhagyásra felterjeszti a szervezetek vezető tisztségviselőit. Részt vesz a kézikönyvek felülvizsgálatán keresztül az SPO/NCC szervezetek felügyeletében. Nyilvántartja a felügyelete alá tartozó szervezeteket.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Mérnöki, hajózó, légiközlekedési, repülő üzemmérnöki, repülőgépész mérnöki szakirányú felsőfokú végzettség,
 • • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • • 2 év légi közlekedési ipar területén,vagy 3 év hatósági szakirányú felügyeleti területeken szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • CPL(H) szakszolgálati engedély
 • Elvárt kompetenciák:
 • • önálló munkavégzés,
 • • precizitás,
 • • felelősség vállalás,
 • • alkalmazkodó készség,
 • • jó kommunikációs készség (szóban és írásban egyaránt),
 • • csapatban való munkavégzés képessége,
 • • határidőre való munkavégzés képessége,
 • • pártatlanság,
 • • magas fokú integritás,
 • • rendszerszemlélet,
 • • hivatalos levelek megfogalmazásának képessége,
 • • jó érveléstechnika,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata
 • • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • • Szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23. ) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • • Magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat
 • • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul önéletrajzénak a toborzási adatbázisba történő felvételéhez, és a későbbiekben történő felhasználásához
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Enikő nyújt, a +36 (1) 795-9441 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton palyazat@itm.gov.hu oldalon keresztül.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A jelentkezők szűrése az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, hiányosan beküldött pályázati anyagot nem tekintjük érvényes pályázatnak. A személyes meghallgatásra behívottak közül, a kiválasztási eljárást lefolytató és a meghallgatáson jelenlévő személyek közösen döntenek a foglalkoztatott személyéről. Kérjük, az önéletrajzon bérigény megjelölését.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 13.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 29.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása