állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros Levéltára
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Levéltára
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ, ÉPÜLET-FELÜGYELŐ
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ, ÉPÜLET-FELÜGYELŐ
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • A levéltár épületautomatizálási, gépészeti számítógépes felügyeleti rendszerének kezelése, az épület tűzjelző, biztonsági és beléptető rendszerének üzemeltetése, villamoshálózati felügyelet, állagmegóvási feladatok felügyelete.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) belső szabályzatok, továbbá a munkáltatói döntés rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Középfokú képesítés, szakirányú műszaki, épületfenntartási vagy üzemeltetési, épületgépészeti területen szerzett szakképzettség,
 • • üzemeltetési, épületfenntartási területen szerzett szakmai tapasztalat
 • • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • üzemeltetési, épületfenntartási- épületgépészeti területen szerzett több éves gyakorlat
 • • egyéb további szakképesítések
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 • • BÉRIGÉNY MEGJELÖLÉSE
 • • A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 29.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2020/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ, ÉPÜLET-FELÜGYELŐ.
 • vagy
 • • Elektronikus úton dr. Haraszti Viktor főigazgató-helyettes részére a harasztiv@bparchiv.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • Budapest Főváros Önkormányzata honlapja
 • • Budapest Főváros Levéltára honlapja
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása