állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Dél-Pesti Tankerületi Központ
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dél-Pesti Tankerületi Központ
Vagyongazdálkodási-műszaki referens
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Vagyongazdálkodási-műszaki referens
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59/a.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 3. sz. melléklet 92. pontja alapján
 • Ellátandó feladatok:
 • Szervezi, koordinálja, ellenőrzi a Tankerület ellátási körébe tartozó köznevelési intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az intézmények műszaki állapotának felmérésében, javaslatot tesz a szükséges felújításokra, az intézmények biztonságos működtetési feltételeinek biztosítására. Részt vesz a szerződések előkészítésében, a közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Ellátja a karbantartások tervezésével kapcsolatos feladatokat, a szükséges anyagok tervezését. Munkaköréhez kapcsolódóan nyilvántartásokat vezet, jelentéseket készít. Nyomon követi az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkörök
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) 2020. március 1-től a kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, /egyetemi, műszaki végzettség,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • - középületek üzemeltetésében szerzett tapasztalat
 • • - közbeszerzési eljárásban szerzett gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma (oklevél) másolata
 • • - szakmai önéletrajz
 • • erkölcsi bizonyítvány
 • • - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • • - motivációs levél
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. február 17. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János tankerületi igazgató nyújt, a 061795-8244 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Tóth János tankerületi igazgató részére a janos.toth@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 13.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/delpest honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 9.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása