állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Vas Megyei Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Építő-és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Építész elméleti tanár
munkakör betöltésére.
Állás megnevezése
 • Építész elméleti tanár
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Vas megye, 9700 Szombathely, Szent Márton utca 77.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Építőipari szakmai elméleti ismeretek tanítása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, Építőmérnök/Építészmérnök,
 • • szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
 • • végzettségeket igazoló dokumentumok másolata
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Egyetem, Építészmérnök,
 • • szakmában eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)
 • • végzettségeket igazoló dokumentumok másolata
 • • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2020. április 6. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Csaba (igazgató) nyújt, a 0620-503-4406 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Rettegi Attila (főigazgató) részére a rettegi.attila@vmszc.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 1.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmszc.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 24.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása